Tavleinstrumenter

Måler og lagrer 1- og 3-faset U, I, W, Wh, Powerfaktor,

frekvens, harmoniske, THD etc.